اخبار..........
توسط : goldokhtar1
«مركز هوا فضای آلمان » بزرگترین نهاد مهندسی و علمی این كشور به شمار می رود و به تكاپو در راستای پروژه های علمی فضایی آلمان مشغول است . این مركز، فعالیت پرشماری از جمله تجسس در زمین و كهكشانها، پژوهش در زمینه حفاظت از محیط زیست و یافتن تكنولوژی های نو و مدرن در رابطه با علوم ارتباطات و هوا فضا را برعهده دارد.
فعالیت های پژوهشی مركز هوا فضای آلمان از تحقیقات بنیادین تا پژوهش های مربوط به تولید و ساخت تكنولوژی های مدرن و تازه را شامل می شود و بدین ترتیب این مركز، یكی از مهمترین جایگاه های علمی را در رابطه با پیشرفت های فنی و مهندسی آلمان دارا است .
در حال حاضر، پنج هزار و یكصد دانشمند و كارشناس در مركز هوا فضای آلمان به كار مشغولند و بودجه تحقیقاتی سال جاری آن بیش از چهارصد و پنجاه میلیون یورو بوده است . تاسیسات اصلی این مركز در شهر «كلن » قرار دارند و در همان حال در هشت شهر دیگر آلمان نیز شعبه های مركز به فعالیت مشغولند. مركز هوافضای آلمان همچنان دارای دفاتری در شهرهای بروكسل ، پاریس و واشنگتن است و در حال حاضر در صدها پروژه علمی مربوط به تكنولوژی هوا فضا به همكاری با سازمان «ناسا» و «آژانس فضایی اروپا» مشغول است . مركز هوا فضای آلمان در پروژه های متعددی در رابطه با تشویق نسل جوان این كشور به شركت هرچه بیشتر در فعالیت های فضایی سهیم است . از سال 2003، بیش از هفده هزار مدرسه ابتدایی آلمان شروع به تدریس كتاب های آموزشی كرده اند كه توسط مركز هوا فضای آلمان تهیه شده و در آنها كه در سال سوم و چهارم دوره ابتدایی تدریس می گردند، دانش آموزان آلمانی به شكل گسترده و ژرفی به آموختن امور مربوط به فضا و علوم و تكنولوژی های نو می پردازند.
مركز هوا فضای آلمان همچنین دوره های مخصوص آموزش های آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان را سازمان داده است كه نوجوانان و جوانان آلمانی با شركت در این دوره های آموزشی با ابعاد عملی علوم فنی و مهندسی آشنا می گردند و خود با انجام آزمایش های گوناگون به اشكال گوناگون با علم هوا فضای مدرن تماس نزدیك می یابند.
از سوی دیگر، مركز هوا فضای آلمان بطور تنگاتنگی به همكاری با سازمان ناسا در زمینه آموزش نوجوانان برگزیده آلمانی در اردوگاه فضایی ناسا كه در مركز سفرهای فضایی «مارشال » قرار دارد، مشغول است و هرسال یك دختر و یك پسر دانش آموز برگزیده آلمانی به همراه معلم خویش به هزینه مركز هوا فضای آلمان به این اردوگاه اعزام می گردند و تحت آموزش های مربوط به سفرهای فضایی قرار می گیرند.
از سال 2002 نیز، مركز هوا فضای آلمان با همكاری صنایع فضایی این كشور، جایزه بهترین پژوهشگر جوان سال را برقرار كرده كه در جریان آن جایزه یادشده به نخبه ترین دانش آموز كوشا در راستای علوم مربوط به سفرهای فضایی داده می شود. مركز هوا فضای آلمان از سویی دیگر در فصل تابستان هر سال ، دوره های آموزش ویژه یی را برای دانش آموزان آلمانی سامان می دهد كه در آن زمینه های گوناگونی چون علوم هوا فضا و انرژی های همسو با محیط زیست ، تدریس می گردند.
سه شنبه 19/6/1387 - 14:21
پسندیدم 0
UserName