اس ام اس
توسط : soosan_shekoofeh

دل تو اولین روز بهار , دل من آخرین جمعه سال ,و چه دوراند و چه نزدیک به هم ...

سه شنبه 19/6/1387 - 14:8
پسندیدم 0
UserName