کوتاه و شیرین
توسط : soheyla2008
دختری زیبا خواستگاری سمج داشت هرچه دختر به خواستگار خود جواب رد می داد پسر دست بردار نبود و اصرار می کرد.پسر برای آنکه دل دختر جوان را بد ست آورد و جواب بله را هرچه زودتر بگیرد،هرروز برای او نامه ای عاشقانه می نوشت و با گل و هدایای زیبا پست می کرد.این خواستگاری عجیب و نادر سه ماه ادامه داشت تاآنکه دختر بالاخره تصمیم گرفت ازدواج کند البته با مرد پستچی!  
سه شنبه 19/6/1387 - 13:43
پسندیدم 0
UserName