سلام ای عاشق...
توسط : goleroz7
سلام ای عاشق اندوهگینم

نمیخواهم تو را غمگین ببینم

اگر درد دو چشمت دیدن ماست

بیا تا از دو چشمت درد چینم

سه شنبه 19/6/1387 - 13:0
پسندیدم 0
UserName