سوره انشقاق آیه 23
توسط : جاودانه

 

       و خدا به آنچه در دل پنهان میدارند از خود آنها داناتر است

سه شنبه 19/6/1387 - 12:9
پسندیدم 0
UserName