محبت،همیشه جاودانه!

   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

        شیشه ها شكستنیست ، زندگی گذشتنیست

       این فقط محبت است كه همیشه ماندنیست...

   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
سه شنبه 19/6/1387 - 11:43
پسندیدم 0
UserName