...
توسط : m66

 

گیرم که در باورتان به خاک نشستم  

 

          و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است       

                   

                                      با ریشه چه می کنید ؟!!!

 

گیرم که بر سر این بام بنشسته به کمین پرنده ای    

     

                      پرواز را علامت ممنوع می زنید      

               

                               با جوجه های درون آشیانه چه می کنید ؟!!! 

 

       گیرم که می زنید    

 

          گیرم که می برید      

 

              گیرم که می کُشید

                      با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید ؟!!!    

          

                    

 

سه شنبه 19/6/1387 - 11:34
پسندیدم 0
UserName