ترفند2(مشخصات گوشی){نوکیا}
توسط : ananasesabz

اگر خواستید مدل گوشی . تاریخ ساخت گوشی و ورژن گوشی 

خود را بدانید کافی است کد زیر را وارد کنید:

#0000#*

*#چهار عدد صفر#

Branded by:AMIN

سه شنبه 19/6/1387 - 11:27
پسندیدم 0
UserName