بیا...
توسط : goleroz7
با من که شکسته ام کمی راه بیا

بالی بگشا و گاه و بی گاه بیا

آزرده مشو بیا گناه از من بود

گفتم که مقصرم، تو کوتاه بیا

سه شنبه 19/6/1387 - 10:53
پسندیدم 0
UserName