خنده عشقی...
توسط : goleroz7
ردپایت را که می گیرم، از تو دورتر می شوم، شاید کفشهایت را بر عکس پوشیده ای!!!
سه شنبه 19/6/1387 - 10:51
پسندیدم 0
UserName