بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل .
توسط : sorahiah

 

 بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل


مفتون مشو که در پس هر چهره چهره‌هاست


جمشید ساخت جام جهان‌بین از آن سبب


کاگه نبود ازین که جهان جام خودنماست

یا هو

سه شنبه 19/6/1387 - 10:17
پسندیدم 0
UserName