....
توسط : peymansaberi

آنکه از دست روزگار به خشم می‌آید ، هر آنچه آموخته بیهوده بوده است . گریستن  

سه شنبه 19/6/1387 - 9:46
پسندیدم 0
UserName