....
توسط : peymansaberi

 کار و کوشش ما را از سه عیب دور می‌دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی. ولتر  

سه شنبه 19/6/1387 - 9:37
پسندیدم 0
UserName