.....
توسط : peymansaberi

کسی که شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود نخواهد رسید.

محمدعلی کلی  

سه شنبه 19/6/1387 - 9:17
پسندیدم 0
UserName