چه دردیست........
توسط : senator_gorgan

 

چه دردیست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن . . . برای دیگران چون كوه بودن ولی در چشم خود آرام شكستن . . . برای هر لبی شعری سرودن ولی لبهای خود همواره بستن . . . به رسم دوستی دستی فشردن ولی با هر سخن قلبی شكستن . . . به نزد عاشقان چون سنگ خاموش ولی در بطن خود غوغا نشستن

سه شنبه 19/6/1387 - 3:26
پسندیدم 0
UserName