قرمز میگه ........
توسط : senator_gorgan

 

پایان رنگ آبی شبی سیاه و تار است عشق به رنگ قرمز « همیشه افتخار است g h e r m e z e t e

امسال هم میریم برا قهرمانی ........... 1 2 3 پرسپولیس

سه شنبه 19/6/1387 - 3:22
پسندیدم 0
UserName