چراغ status مودم ثابت نیست؟
توسط : senator_gorgan

 

یکبار مودم ADSL را خاموش و سپس روشن نمایید. 
 ورودی مستقیم خط تلفن ADSL باید به پورت line مودم متصل شده باشد. 
 یک گوشی تلفن ساده به پورت Phone مودم متصل نمایید ، اگر تلفن بوق آزاد نداشت و سیم کشی داخلی مشکلی نداشت با شماره 17 مخابرات تماس حاصل فرمایید. 
 تمامی گوشی های تلفن خط ADSL خود و.. Caller ID ،FAX ....را به طور موقت از پریز تلفن جدا نمایید. 
 اگر چراغ status همچنان چشمک زن بود ، از گوشی تلفنی که پورت Phone مودم متصل کرده اید با قسمت پشتیبانی تماس بگیرید.

سه شنبه 19/6/1387 - 3:5
پسندیدم 0
UserName