عشق
توسط : parvardegareman
برای نعمت های خدا ارزش قائل باش قلبی كه شكر گذار باشد عشق ،لذت و سعادت بیشتری را جذب می كند.
سه شنبه 19/6/1387 - 2:57
پسندیدم 0
UserName