دلیل اینكه لینك UP نمی شود چیست ؟
توسط : senator_gorgan

 

 ممكن است یك انشعاب بین ورودی خط تلفن تا ورودی به خط Micro filter وجود داشته باشد. ممكن است Micro filter خراب باشد. صحت سیم كشی تلفن و صحت سوكتها بررسی گردد . زیاد بودن مسافت از محل تا مركز مخابرات . راه اندازی نشدن سرویس مورد نظر از سوی مركز مخابرات مربوطه

 

سه شنبه 19/6/1387 - 2:54
پسندیدم 0
UserName