آیا ADSL می تواند روی خط FAX هم قرار گیرد؟
توسط : senator_gorgan

 

 بله. فرکانس‌هایی که ADSL از آنها استفاده می‌کند با فرکانس‌هایی که سرویس‌های معمولی تلفن مانند FAX ، از آنها استفاده می کنند متفاوت است در نتیجه می توان همزمان روی خط ADSL از  FAX و اینترنت استفاده کرد.

 

سه شنبه 19/6/1387 - 2:51
پسندیدم 0
UserName