برای استفاده از سرویس ADSL چه محدودیت هایی وجود دارد؟
توسط : senator_gorgan

 

  عدم استفاده مخابرات از کافو نوری در آن منطقه ، عدم استفاده از خطوط PCM  ، فاصله کابلی محل تا مرکز مخابرات، از 6 کیلومتر کوتاهتر باشد.

سه شنبه 19/6/1387 - 2:49
پسندیدم 0
UserName