روزه
توسط : parvardegareman

رسول خدا :

بهشت را دریست كه فقط روزه داران از آن وارد می شوند.

وسایل الشیعه ج7 -ص295

سه شنبه 19/6/1387 - 2:45
پسندیدم 0
UserName