علت قطع شدن بوق خط تلفن رانژه چیست؟
توسط : senator_gorgan

 

مودم ADSL را از مدار خارج کنید. خط تلفن را چک کنید در صورتی که بوق آزاد شنیده نشد با 17# تماس بگیرید و خرابی تلفن را ثبت كنید. چنانچه از طرف مخابرات برای شما کابل برگردان انجام شده باشد، حتما با پشتیبانی دیتانت تماس بگیرید. اگر خط تلفن بوق آزاد داشت، کابل تلفن را به پورت line مودم وصل كنید و از خروجی مودم پورت phone را به گوشی تلفن وصل کنید. اگر بوق آزاد نداشت با شماره پشتیبانی تماس بگیرید.
سه شنبه 19/6/1387 - 2:40
پسندیدم 0
UserName