خدا
توسط : parvardegareman

دیدن روی تو را دیده ی جان بین باید    این كجا مرتبه چشم جهان بین من است

حافظ

سه شنبه 19/6/1387 - 2:32
پسندیدم 0
UserName