اس ام اس
توسط : soosan_shekoofeh

عشق یك كلمه نیست كه بیان شود. عشق در ماه مارچ آغاز نمی شود كه در ماه مه خاتمه پیدا كند. عشق یعنی فردا ، دیروز و امروز---------

دوشنبه 18/6/1387 - 23:45
پسندیدم 0
UserName