تنگ نظر
توسط : mohbet


روده ی تنگ به یک نان تهی پر گردد نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ
سعدی

دوشنبه 18/6/1387 - 22:53
پسندیدم 0
UserName