تا توانی ...........
توسط : parandeh2


17:10:002008-09-08تا توانی دلی بدست آور....دل شكستن هنر نمی باشد....//""//پرنده همیشه در اوج پروازبوده و هست و میماند/::/دلنوشته ی ناچیز : زهره حاجیان./parandeh2/


دوشنبه 18/6/1387 - 18:23
پسندیدم 0
UserName