شعر
توسط : mohana28

در سرزمین غربت،مردن چه سود دارد؟

با مردمان بی دل گفتن چه سود دارد؟

با آسمان خسته با این دل شکسته

با درد ریشه بسته، رستن چه سود دارد؟

بودم به عشق یاران،عمری در این بیابان

وقتی که دلبری نیست،ماندن چه سود دارد؟

با این همه گلایه،با این همه شکایت

سنگ صبور اگر نیست گفتن چه سود دارد؟

دوشنبه 18/6/1387 - 18:16
پسندیدم 0
UserName