فریدون مشیری
توسط : mohana28

آیینه چون شکست

قابی سیاه و خالی از او به جای مانده بود

به یاد دل که آیینه ای بود

در خود گریستم

بی آینه چگونه در این قاب زیستم؟

دوشنبه 18/6/1387 - 18:9
پسندیدم 0
UserName