خانه دوست کجاست؟
توسط : mohana28

و کسی می گوید

 سر خود بالا کن به بلندا بنگر

به بلندای عظیم،به افق های پر از نور و امید

و خودت خواهی دید و خودت خواهی رفت

خانه دوست کجاست؟

خانه دوست در آن عرش خداست

خانه دوست در آن قلب پر از نور خداست

و فقط دوست خداست...

دوشنبه 18/6/1387 - 18:7
پسندیدم 0
UserName