دخانیات
توسط : drmgangineh


دخانیات كلمه اى است عربى مشتق از دخان كه در لعنت به معنى دود است ، بنابراین هر چه ایجاد دود كند به نام دخانیات نامیده مى شود، ولى در اصطلاح امروز، دخانیات به توتون ، تنباكو، و مشتقات اینها مانند سیگار، چپق ، و قلیان گفته مى شود.
دخانیات چنانچه از معنى آن پیداست غیر از دود چیزى نیست و دود همان كلمه اى است كه انسان از شنیدن آن تنفر دارد، زیرا كلمه دود انسان را بیاد تاریكیهات ، تیره گیها و خفقانه مى اندازد، دود یعنى ظلمت و فشار روح و دل .
آرى همین دخانیات است كه جسم و روح ما را مى فشارد، صورت گلگون جوانان را به تیرگى و سیاهى مى كشاند، و قلب روشن آنان را تیر و تاریك مى سازد، و همان دود است كه اخلاق نیكوى انسانها را به تندى و عصبانیت ، تبدیل مى كند.
دخانیات همان دودى است كه بشر با یك كبریت آنرا روشن مى كند، و بوسیله آن خرمن زندگى خود را به آتش مى كشد، و در این خرمن ، قبل از هر چیز سلامت خود را مى سوزاند و سپس در آمد روزانه خود را كه براى بیشتر افراد، با كندن جان ، فراهم مى شود به آتش مى كشد حال بهتر است با تركیبات اصلى این دود و دخان بیشتر آشنا شویم .
تركیبات شیمیایى ، توتون و دود آن عبارتند از:
1- نیكوتین 2 - گاز كربنیك 3 - اسید استیك و اسید سیانیدریك 4 - الكل متیلیك 5 - آمونیاك 6 - پریدین
1- نیكوتین در سال 1828 بوسیله پوست وت و ایمان كشف شد، اگر محلول یك یا دو در صد نیكوتین خالص به قورباغه تزریق شود، مرگ آن حتمى است براى كشتن خرگوش 4/1 تزریق آن كافى است و براى كشتن سگ 2/1 تا دو قطره .
2- گاز كربنیك همه مى دانند موجب خفگى است .
3- اسید استیك و اسید سیانیدریك ، با یك قطره این اسید یك انسان را مى شود نابود ساخت .
4- الكل متیلیك ، باعث كورى چشم است .
5- آمونیاك ، همان چیزى است كه از فساد مواد آلى تهیه مى شود.
6- پریدین مولد سرطان است .
باید دید كسى كه روزى 20 عدد سیگار مى كشد تا چه اندازه خود را به مرگ تدریجى مبتلا كرده است
در 20 عدد سیگار:
نیكوتین
پریدین
آمونیاك
اسید سیانیدریك
اسید كربن
بد نیست از معتادین به دخانیات بپرسیم به جاى پول دادن و خریدن این همه سموم و بعد كشیدن و مسموم شدن ، بهتر نیست این پولها را صرف میوه هاى شیرین و گوارا بنمایید؟
بعضى از افراد معتاد براى سیگار كشیدن خود دلیل مى آورند و مى گویند: كشیدن سیگار باعث آرامش فكر و اعصاب است ولى این دلیل صحیح نیست ، زیرا:
استعمال دخانیات در حین انجام كارهاى سنگین دو چندان ضرر مى رساند. كسى كه در اثر فشار كار زیاد جسمى ، استراحت مى كند بنا به گفته فیزیولوزیست ها دین خود را در قبال اكسیژن ادا مى كند. در موقع اشتغال به كار سنگین احتیاج به اكسیژه آنقدر افزایش مى یابد كه بدن در آن حالت با نقس كشیدن هاى پى در پى تند و عمیق و تشدید كار قلب ، نمى تواند اكسیژن را تاءمین كند و در نتیجه نقص اكسیژن گیرى ، خستگى تولید مى شود.
رفع خستگى انسان پس از كارهاى سنگین با تنفس عمیق باید توام باشدت تا مواد حاصله در حین كار در اثر اكسیداسیون از بین بروند، استعمال دخانیات در چنین وضعى موجب كمبود اكسیژن گیرى گردیده و از نیروى كار مى كاهد.
روى این اصل مشاهده اسكى بازى كه در حال اسكى سیگار به دهن دارد و یا ورزشكارى كه بخاطر سیگار خمیازه مى كشد چقدر ملال انگیز است
دخانیات و ویتامن ث
دخانیات ویتامین ث بدن را فاسد مى نماید و شخص معتاد را زود پیر مى كند، زنان معتاد كمتر بار دار میشوند و زود یائسه مى گردند، زخم معده معتادین دیر جوش مى خورد.
قطران دود كه به صورت جرم مى باشد ایجاد سرطان مى نماید

دوشنبه 18/6/1387 - 17:40
پسندیدم 0
UserName