پروردگارا
توسط : mohbet

پروردگارا٬ مرا به عنصر صلح و آرامش خود بدل کن

ترس کجاست؟زمانیکه من حامل عشق و دوستی انسانها هستم.

نفرت کجاست؟وقتی که من حامل بخشش و گذشت هستم.

شک و تردید کجاست ؟زمانیکه قلب من جایگاه ایمان است.

اشتباه کجاست؟وقتی که من حامل حقیقت هستم.

نومیدی کجاست؟زمانیکه من دنیایی از امید هستم.

تاریکی کجاست؟وقتی که من حامل زیباترین ستاره های پر نور هستم

دوشنبه 18/6/1387 - 17:36
پسندیدم 0
UserName