فال روزانه دوشنبه 8 سپتامبر - 18 شهریور
توسط : regedit

فروردین

پیش از شروع هر كاری باید اهداف خود را مشخص كرد. با یك دست نمی توان چند هندوانه برداشت بنابراین باید مرحله به مرحله طوری برنامه ریزی كرد كه در نهایت بتوان به یك هدف بزرگ رسید.

اردیبهشت

پاسخ نیكی و لطف را باید با نیكی و لطف بیشتر داد. دستی را كه برای كمك و یاری تو دراز شده است باید بوسید و قدردان آن بود.


خرداد


هنوز تردیدهای تو باقی است و همین تردیدها اجازه نمی دهد كه با یك تصمیم قاطع و صریح قدم جلو بگذاری. فراموش نكن كه هر مشكلی، راه حل خاص خود را دارد و باید از راهش وارد شد.


تیر


باید به فكر روش های جدید و تازه بود. برنامه های جدیدی را باید شروع كرد كه بتواند ثمر بخش باشد. از گذشته ها اگر به خوبی آموخته باشی می توان به دستاوردهای جدیدی رسید.


مرداد


 هر چه زودتر باید این موضوع را با دوستان خود در میان گذاشت. شاید راهنمایی و كمك آنها بتواند تو را از این حالت سرگردانی و حیرت خارج كند. به آینده امیدوار باش.


شهریور


 مسایل كوچك گاه اهمیتی فوق العاده پیدا می كنند. بنابراین هرگز نباید در مورد آنها سهل انگاری كرد. ارزش هر موضوعی را باید به خاطر تاثیری دانست كه در برنامه ها به وجود می آورند.


مهر


رفته رفته حقایقی آشكار می شود كه از ابتدای كار بر تو معلوم نبود. اگر از ابتدا اینها را می فهمیدی شاید به گونه دیگری تصمیم می گرفتی. هنوز هم دیر نشده و برای تصحیح و تجدید نظر زمانی باقی است.


آبان


مشكلات را باید با خردمندی و شكیبایی حل و فصل كرد. خودخوری یا جنگ اعصاب راه حل درستی نیست و مشكلی را بر طرف نخواهد كرد. خود را برای انجام كارهای بزرگ آماده كن .


آذر


دوباره خورشید زندگی تو طلوع خواهد كرد. و با خود صفا، مهربانی و عشق را خواهد آورد. این یك حقیقت انكار ناپذیر است و هیچ كس نمی تواند جلوی آن را بگیرد. به این حقیقت باید ایمان داشت.


دی


نشاط و فعالیت تو روز به روز بهتر خواهد شد. مشروط به اینكه یاس و نومیدی را از خود دور كرده و دل را به دریا بزنی! یك تجربه جدید سر آغاز یك حركت تازه و نو خواهد بود.


بهمن


در جهانی از جنس رویا زندگی می كنی كه با واقعیت ها فاصله زیادی دارد. یك فرد موفق كسی است كه بتواند واقعیت را به رویا و رویاها را به واقعیت نزدیك گرداند.


اسفند


بلند پروازی های تو به حدی است كه تعریف یا انتقادهای دیگران در آن تاثیری ندارد. رقیبان و حسودان بیهوده زحمت خود را زیاد می كنند چون به گردپای تو نخواهند رسید!
دوشنبه 18/6/1387 - 17:0
پسندیدم 0
UserName