قابل توجه
توسط : mohbet

)اگرزنی خواست به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما پولت را از او دور نگهدار(ترکیه)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:46
پسندیدم 0
UserName