پنجره
توسط : bargrizan_e_66
پنجره ای را که تو برایم گشوده بودی، بستم.می دانم می شد ازاین پنجره راهی به آسمان پیدا کرد.می شد رفت به سمت جاده هایی که تا به حال پای هیچ مسافری به آنجا نرسیده است....من پنجره را بستم و تو را که انقدر خوب بودی ندیدم.چرا نرفتم؟چرا بال نزدم تا رسیدن به مقصود به آنجا که نهایت رسیدن به آرزویم بود.؟
دوشنبه 18/6/1387 - 16:35
پسندیدم 0
UserName