نكته ها
توسط : mohbet

در دنیا هیچ چیز بد وجود ندارد این فکر و اندیشه هاست که به یک چیز جامه خوب یا بد می پوشاند.(مارلو)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:18
پسندیدم 0
UserName