تولد تا مرگ ستارگان15
توسط : sm1372
ستاره تا میلیونها سال به انقباض خود ادامه می دهد. این انقباض ادامه خواهد داشت تا زمانیكه نیروی انرژیهای تولید شده در مركز ستاره با نیروی گرانشی كه باعث انقباض آن می گردد، به تعادل برسد. در این زمان، گدازش هیدروژنی در مركز ستاره، همه انرژی آن را تولید می كند و ستاره وارد طولانی ترین دوره عمر خود كه به آن رشته اصلی می گوییم، می شود. هر ستاره ای، صرفنظر از جرم آن، كه همه انرژی خود را از طریق گدازش هیدروژن در مركز خود ایجاد كند، یك ستاره در رشته اصلی به حساب می آید. مدت زمانیكه ستاره در این مرحله باقی می ماند به جرم آن بستگی دارد. ستارگان با جرم بیشتر، هیدروژن خود را با سرعت بیشتری می سوزانند در نتیجه زمان كمتری در این مرحله باقی می مانند. یك ستاره با جرم متوسط می تواند بیلیونها سال در این رشته باشد. مرحله غول سرخ وقتی همه هیدروژن موجود در هسته یك ستاره با جرم متوسط به هلیوم تبدیل شد، ستاره به سرعت دستخوش تغییر می شود. به دلیل اینكه دیگر انرژی ناشی از گدازش در هسته ستاره تولید نمی شود، گرانش بار دیگر دست به كار شده و منجر به انقباض شدید ستاره می گردد. به دلیل این انقباض سریع، دما به شدت در مركز و مناطق اطراف آن بالا می رود. با بالا رفتن دما، هیدروژن موجود در پوسته اطراف مركز شروع به سوختن می كند. انرژی حاصل شده از این گدازش حتی از انرژی كه قبلا در مركز تولید می شد نیز بیشتر است. این انرژی مازاد، لایه های بیرونی ستاره را به شدت به بیرون هل می دهد در نتیجه ستاره تا حد بسیار زیادی بزرگ می شود. با بزرگ شدن اندازه ستاره، لایه های بیرونی آن سرد می شوند، در نتیجه رنگ ستاره سرخ می گردد. از طرفی با بزرگتر شدن سطح ستاره، درخشش آن نیز بیشتر می شود. در این مرحله ستاره به یك غول سرخ تبدیل شده است.
دوشنبه 18/6/1387 - 16:17
پسندیدم 0
UserName