نكته ها
توسط : mohbet

در هر ذره ای از ذرات . این نشانه موجود است که اوست آن خدای یگانه که هستی هر هستی به هستی اوست.(ابوعلی سینا)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:10
پسندیدم 0
UserName