نكته ها
توسط : mohbet

به گذشته ی خود هرگز نمی اندیشم مگرآنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم. (نهرو)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:7
پسندیدم 0
UserName