به سرنوشت اعتقاد دارید؟من نه!

   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سرنوشت تصمیم میگیرد كه تو در زندگی با چه كسی ملاقات كنی ، اما تنها قلب توست كه می تواند تصمیم بگیرد چه كسی در زندگی تو باقی میماند...

   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

دوشنبه 18/6/1387 - 16:5
پسندیدم 0
UserName