نكته ها
توسط : mohbet

در دنیا تنها کسی موفق می شود که به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد(شیلر)

دوشنبه 18/6/1387 - 16:2
پسندیدم 0
UserName