سخنان بزرگان
توسط : mohbet

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستی . یه شمع روشن کن (کنفوسیوس)

دوشنبه 18/6/1387 - 15:57
پسندیدم 0
UserName