به نابودی کشوندیم...
توسط : Guided
به نابودی کشوندیم تا بدونم همه بود و نبود من تو بودی

بدونم هر چی باشم بی تو هیچم بدونم فرصت بودن تو بودی

همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه

همین که اول و آخر تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه

پریشونه چه چیزا که نبودم دیگه می خوام پریشون تو باشم

تویی که زندگیمو آبرومو باید هر لحظه مدیون تو باشم

فقط تو می تونی کاری کنی که دلم از این همه حسرت جدا شه

به تنهاییت قسم تنهای تنهام اگه دستم تو دسته تو نباشه

 افشین یداللهی
دوشنبه 18/6/1387 - 15:54
پسندیدم 0
UserName