اس ام اس
توسط : soosan_shekoofeh

 وقتی تو رو دیدم کارگردان قلبم گفت;نور...صدا...حرکت...و من برای بدست اوردنت چه نقشها که بازی نکردم

دوشنبه 18/6/1387 - 15:53
پسندیدم 0
UserName