اس ام اس
توسط : soosan_shekoofeh

 در راه رسیدن به تو گیرم كه بمیرم اصلا به تو افتاده مسیرم كه بمیرم یا چشم بپوش از منو از خویش برانم یا تنگ در اغوش بگیرم كه بمیرم

دوشنبه 18/6/1387 - 15:51
پسندیدم 0
UserName