نكته ها
توسط : mohbet

همیشه افرادی هستند که تو را می ازارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را ازرده دوباره اعتماد نکنی

دوشنبه 18/6/1387 - 15:48
پسندیدم 0
UserName