نكته ها
توسط : mohbet

هرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی چون هر لحظه ممکن است هرکسی عاشق لبخند تو شود

دوشنبه 18/6/1387 - 15:42
پسندیدم 0
UserName