نامه دوم
توسط : moshke khotan

زیبا سلام.

چطوری؟با سفری که در پیش داری چه کار می کنی؟

اگه حال دل منو خواسته باشی، باید بگم اینجا هنوز هوا بارونیه،اونهم چه بارونی! انگار نمی خواد بند بیاد.

می دونم که حال و هوای رفتن جایی برای من نذاشته. می دونم شوق سفر شوقی برای دیدار من نذاشته.اما بازم برات دعا می کنم.دعا می کنم هیچوقت مثل من عاشق نشی. دعا می کنم هیچ وقت مثل من دل سپرده نشی.دعا می کنم اونقدر بهت خوش بگذره و اونقدر سرت گرم بشه که یاد من نیفتی.دعا می کنم هیچ وقت دلتنگ نشی.

دوشنبه 18/6/1387 - 13:22
پسندیدم 0
UserName