دچار
توسط : moshke khotan

دچار یعنی

عاشق

و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک دچار آبی دریای بیکران باشد.

دوشنبه 18/6/1387 - 13:13
پسندیدم 0
UserName