...
توسط : ياس كوچك
 بازم سلام... لبخـــــــند زدی؟ طلسم غم شکستــــــــــــــــه شــد؟
الــــــــهی قربونــــــــت برم، راه بدی ها بستــــــــــه شد؟
دلــم می خواد کاری کنم تموم دردا بمیــــــــــــــرن!!
آخه همش بهم میگی، دلت از دردا خسته شد!!
اشک واسه چی؟ :( غصه کمه، میخوای زیادترش کنی؟
قلــــــــــب منم از این همه اشکای تو شکستـــــــــــــه شد!!
تـــــــــــو خواب دیدم داد میـــــــزنی... که درِ قلبـــــت بسته شد!!
من تـــــــــــــوش بودم یا بیرونش؟ دلــت از من هم خســـــــــــــته شد؟
سه شنبه 12/6/1387 - 9:58
پسندیدم 0
UserName